10 đức tính giúp bạn chiếm trọn thiện cảm từ người khác

tượng phật dược sư

Luôn đúng giờ Một trong những thuộc tính chung của tất cả những người thành công là họ xem thời gian như một nguồn tài nguyên quý giá. Khi bạn trễ hẹn với người quý trọng thời gian, bạn đang lãng phí một trong những tài sản giá trị nhất của họ. Và khi ấy […]