Bàn Long

3,580,000.00

Tên sản phẩm: “Bàn Long”

Kích thước: 105 x 45 x 140 mm