Bộ Tam Thánh Đông Phương

0.00

Tên sản phẩm: “Bộ Tam Thánh Đông Phương”

Kích thước:

  • Phật Lớn: 270 x 270 x 850 mm
  • Phật Nhỏ: 210 x 210 x 630 mm