Cá Chép Vàng Thặng Dư

0.00

Tên sản phẩm: “Cá Chép Vàng Thặng Dư”

Kích thước: 220 x 80 x 165 mm