Cá Chép Vượt Long Môn – Vô Địch

0.00

Tên sản phẩm: “Cá Chép Vượt Long Môn – Vô Địch”

Kích thước: 145 x 80 x 240 mm