Chén Cúng Dường, Cúng Nến, Cúng Nước 2 Tầng Loại B

0.00

Tên sản phẩm: “Chén Cúng Dường, Cúng Nến, Cúng Nước 2 Tầng Loại B”

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: Đường kính 110mm, chiều cao 140mm.
  • Kích thước lớn: Đường kính 135mm, chiều cao 170mm.”