Chén Nước Thờ Hình Hoa Sen Thánh

0.00

Tên sản phẩm: “Chén Nước Thờ Hình Hoa Sen Thánh”

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 58x58x80mm
  • Kích thước lớn: 75x75x105mm