Đại Tượng Phú Quý

0.00

Tên sản phẩm: “Đại Tượng Phú Quý”

Kích thước:

  • Loại 1: 140 * 85 * 130 mm
  • Loại 2: 165 * 85 * 120 mm