Đèn Thờ Lưu Ly Hoa Sen

0.00

Tên sản phẩm: Đèn thờ lưu ly hoa sen

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 90x90x250mm
  • Kích thước trung: 105x105x300mm
  • Kích thước lớn: 165x165x465mm