Đĩa Cửu Long

20,790,000.00

Tên sản phẩm: “Đĩa Cửu Long”

Kích thước: 285 x 285 x 30mm

Màu sắc: Lưu Ly Đa Sắc