Địa Tạng Bồ Tát Thế Đứng

0.00

Tên sản phẩm: “Địa Tạng Bồ Tát Thế Đứng”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 75 x 75 x 200 mm
  • Cỡ vừa: 100 x 100 x 290 mm
  • Cỡ lớn: 130 x 130 x 330 mm
  • Cỡ đại: 190 x 190 x 510 mm
  • Cỡ cực đại: 230 x 230 x 610 mm