Địa Tạng Vương Bồ Tát

0.00

Tên sản phẩm: “Địa Tạng Vương Bồ Tát”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 85 x 60 x 120 mm
  • Cỡ vừa: 120 x 70 x 180 mm
  • Cỡ lớn: 150 x 100 x 225 mm