Đĩa Thờ Lưu Ly In Hoa Sen Nổi

0.00

Tên sản phẩm: “Đĩa thờ lưu ly in hoa sen nổi”

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 130x130x55mm
  • Kích thước trung: 180x180x80mm
  • Kích thước lớn: 220x220x90mm