Đĩa thờ Thánh Liên Lưu Ly Cao Cấp

0.00

Tên sản phẩm: Đĩa Thờ (Thánh Liên) lưu ly cao cấp

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 130x130x55mm
  • Kích thước trung: 170x170x75mm
  • Kích thước lớn: 220x220x90mm