Đôi Đèn Cúng Bát Tượng

0.00

Tên sản phẩm: Đôi đèn cúng bát tượng

Sản phẩm có 2 màu xanh và vàng

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 90x90x250mm
  • Kích thước trung: 105x105x300mm
  • Kích thước lớn: 165x165x465mm