Đức Phật Di Lặc Cóc Vàng

0.00

Tên sản phẩm: “Đức Phật Di Lặc Cóc Vàng”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 160 x 80 x 75 mm
  • Cỡ lớn: 180 x 90 x 75 mm