Đức Phật Tất Đạt Đa

0.00

Tên sản phẩm: Đức Phật Tất Đạt Đa

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: cao 170 mm
  • Cỡ vừa: cao 270 mm
  • Cỡ lớn: cao 370 mm