Đức Phật Trường Thọ

0.00

Tên sản phẩm: “Đức Phật Trường Thọ”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 70 x 45 x 105 mm
  • Cỡ vừa: 145 x 90 x 205 mm
  • Cỡ lớn: 185 x 135 x 310 mm