Đức Phật Trường Thọ

0.00

Tên sản phẩm: “Đức Phật Trường Thọ”

Kích thước:

  • Cỡ mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 95 x 55 x 125 mm
  • Cỡ vừa: 125 x 85 x 170 mm
  • Cỡ lớn: 170 x 100 x 230 mm