Dược Sư Hiển Tông

0.00

Tên sản phẩm: “Dược Sư Hiển Tông”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 85 x 55 x 115 mm
  • Cỡ vừa: 115 x 85 x 160 mm
  • Cỡ lớn: 155 x 115 x 220 mm