Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật

0.00

Tên sản phẩm: “Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật”

Kích thước:

  • Tổng thể: 350 x 250 x 700 mm
  • Thân Phật: Cao 500 mm
  • Đế Pha lê: 350 x 250 x 200 mm