Hoàng Thái Thần

0.00

Tên sản phẩm: “Hoàng Thái Thần”

Kích thước

  • Cỡ Mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 85 x 55 x 120 mm
  • Cỡ vừa: 120 x 90 x 165 mm
  • Cỡ lớn: 160 x 120 x 230 mm