Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát

0.00

Tên sản phẩm: “Kim Cang Tát Đoả Bồ Tát”

Kích thước:

  • Cỡ mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 90 x 55 x 120 mm
  • Cỡ vừa: 125 x 85 x 170 mm
  • Cỡ lớn: 155 x 105 x 230 mm