Lọ Hoa Bát Cát Tường

0.00

Tên: Lọ hoa Bát Cát Tường

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: 80x80x150mm
  • Kích thước trung: 110x110x195mm
  • Kích thước lớn: 140x140x255mm