Lư Hương Lưu Ly Phúc Lộc Thọ

0.00

Tên sản phẩm: “Lư Hương Phúc Lộc Thọ”

Kích thước: 160x110x150mm, đường kính miệng 82mm.