Lục Độ Mẫu Phật Tara

0.00

Tên sản phẩm: “Lục Độ Mẫu Phật Tara”

Kích thước:

  • Cỡ Mini: 70 x 50 x 90 mm
  • Cỡ nhỏ: 90 x 70 x 120 mm
  • Cỡ vừa: 120 x 85 x 165 mm
  • Cỡ lớn: 150 x 120 x 225 mm