Lục Độ Phật Mẫu Bồ Tát Tara

0.00

Tên sản phẩm: “Lục Độ Phật Mẫu Bồ Tát Tara”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 80 x 65 x 130 mm
  • Cỡ vừa: 150 x 120 x 230 mm
  • Cỡ lớn: 190 x 155 x 300 mm