Phật Thích Ca Mâu Ni

0.00

Tên sản phẩm: “Phật Thích Ca Mâu Ni”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 80 x 60 x 125 m
  • Cỡ lớn: 160 x 105 x 220 mm