Phúc Lộc Thọ

0.00

Tên sản phẩm: “Phúc Lộc Thọ”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 70x55x85 mm
  • Cỡ vừa: 105x80x130 mm