Quán Thế Âm Bồ Tát 3 Mặt

0.00

Tên sản phẩm: “Quán Thế Âm Bồ Tát 3 Mặt”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 65 x 65 x 180 mm
  • Cõ lớn: 100 x 100 x 290 mm