Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Đứng

0.00

Tên sản phẩm: Quán Thế Âm Bồ Tát Thế Đứng

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 80 x 80 x 240 mm
  • Cỡ vừa: 90 x 90 x 270 mm