Quán Thế Âm Bồ Tát

0.00

Tên sản phẩm: “Quán Thế Âm Bồ Tát”

Kích thước:

  • Cỡ Nhỏ: 65 x 65 x 210 mm
  • Cỡ Lớn: 90 x 90 x 300 mm