Rồng Bay

13,500,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Bay”

Kích thước: 105 x 50 x 265mm

Màu sắc: Vàng Hổ Phách