Rồng Đại Phát Tài

21,580,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Đại Phát Tài”

Kích thước: 275 x 120 x 235 mm