Rồng Kèn Thiên Niên Kỷ

2,380,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Kèn Thiên Niên Kỷ”

Kích thước: 210 x 110 x 265mm

Màu sắc: Lưu Ly Đa Sắc