Rồng Phun Hạt

26,250,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Phun Hạt”

Kích thước: 200 x 120 x 300mm

Màu sắc: Lưu Ly Đa Sắc