Rồng Thuận Buồm Xuôi Gió

13,950,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Thuận Buồm Xuôi Gió”

Kích thước: 235 x 70 x 225mm

Màu sắc: Lưu Ly Đa Sắc