Rồng Tứ Hải

Tên sản phẩm: “Rồng Tứ Hải”

Kích thước: 160 x 60 x 165mm