Rồng Tứ Hải

Tên sản phẩm: “Rồng Tứ Hải”

Kích thước: 210 x 115 x 240 mm