Rồng Vờn Ngọc

4,750,000.00

Tên sản phẩm: “Rồng Vờn Ngọc”

Kích thước: 160 x 85 x 180mm

Màu sắc: Lưu Ly Đa Sắc