Song Rồng Tài Lộc

Tên sản phẩm: “Song Rồng Tài Lộc”

Kích thước: 160 x 45 x 130 mm