Tam Thánh Đông Phương Bách Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Tam Thánh Đông Phương Bách Quang”

Kích thước:

  • Phật Lớn: 500 x 950 mm
  • Phật Nhỏ: 210 x 210 x 850 mm