Tam Thế Phật Bách Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Tam Thế Phật Bách Quang”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 100 x 80 x 160 mm
  • Cỡ vừa: 130 x 100 x 210 mm
  • Cỡ lớn: 160 x 125 x 255 mm