Tám Vị Chư Phật Bồ Tát

0.00

Tên sản phẩm: “Tám Vị Chư Phật Bồ Tát”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 88 x 70 x 145 mm
  • Cỡ lớn: 135 x 105 x 180 mm