Tây Phương Tam Thánh

0.00

Tên sản phẩm: “Tây Phương Tam Thánh”

Kích thước:

  • Cỡ nhỏ: 75 x 75 x 220 mm
  • Cỡ vừa: 140 x 140 x 330 mm
  • Cỡ lớn: 170 x 170 x 560 mm