Tháp Ka-dang Lưu Ly

0.00

Tên sản phẩm: “Tháp Ka-dang Lưu Ly”

Kích thước:

  • Phiên bản nhỏ: 68x68x142mm
  • Phiên bản lớn: 95x95x195mm