Tháp Mandala Lưu Ly

Tên sản phẩm: “Tháp Mandala Lưu Ly”

Kích thước:

  • Kích thước nhỏ: Đường kính 150mm, chiều cao 250mm.
  • Kích thước lớn: Đường kính 195mm, chiều cao 300mm.”