Tháp Quảng Châu

0.00

Tên sản phẩm: “Tháp Quảng Châu”

Kích thước:

  • Loại nhỏ:   80 x 80 x 280 mm
  • Loại lớn:   90 x 90 x 360 mm