Thất Phật Dược Sư Bách Quang

0.00

Tên sản phẩm: “Thất Phật Dược Sư Bách Quang”

Kích thước:

  • Cỡ Nhỏ: 120 x 80 x 170 mm
  • Cỡ Lớn: 250 x 160 x 330 mm