Thất Phật Dược Sư Dát Vàng

0.00

Tên sản phẩm: “Thất Phật Dược Sư Dát Vàng”

Kích thước:

  • Cỡ Vừa: 140 x 90 x 220 mm
  • Cỡ Lớn: 210 x 130 x 310 mm